Welkom bij Zachte Zaken

Klantenservice

 • Verzending en afhandeling

  Verzendkosten worden in rekening gebracht voor verwerken van het transport van het pakketje. Levertijden kunnen niet gegarandeerd worden, omdat producten in sommige gevallen nog gemaakt moeten worden. We doen ons uiterste best om bestellingen zo snel mogelijk af te leveren.

 • Retouren / herroepingsrecht

 • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

  Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

  Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

  Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen naar info@zachte-zaken.nl, met daarin de punten benoemd volgens onderstaand modelformulier. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

  Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

  Terugbetaling

  In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

  U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal €6,95 zullen bedragen.

  Uitsluiting herroepingsrecht

  Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Producten die op maat gemaakt zijn
  • Producten die beschadigd zijn
  • Producten die zichtbaar gebruikt en / of gedragen zijn

  Formulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden via email naar info@zachte-zaken.nl als u de overeenkomst wilt herroepen)

   

  - Aan:

  Zachte Zaken
  Spechtstraat 9
  5735 EL Aarle-Rixtel info@zachte-zaken.nl

   

  - Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst wil herroepen. Het  betreft

    de verkoop van de volgende goederen:

  met bestelnummer:  

   

  - Besteld op(*)/Ontvangen op(*):

   

  - Naam/Namen consument(en):

   

  - Adres consument(en):

   

  - Reden retour:

   

  - Datum:

   

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is